Johan Genneby får saker att hända. Han är passionerat intresserad av utvecklingen i världen, av hållbarhetsfrågor, riskhantering, konflikthantering och har med jämna mellanrum lockats ut för att bosätta sig eller resa till platser som inte är de mest självklara turistdestinationerna.

I tidigare uppdrag inom näringslivet, myndigheter, EU och den ideella sektorn har Johan ofta satt sin prägel genom att initiera nya samarbeten och skapa nya plattformar mellan aktörer och intressenter med olika verksamhet och perspektiv. 

Bredden har gjort honom hemma i de flesta miljöer och har fått honom till en varm vän av målfokus och strategi. Han kan konsten kombinera sina erfarenheter med att på ett direkt sätt i sitt arbete med företags internationella verksamhet och hållbarhetsarbete skapa värde för företag och för samhälle.

När han inte är engagerad i uppdrag för BI omger sig Johan gärna med kvinnor (sin fru och två döttrar), ägnar sig åt snabb skidåkning och njuter av den åländska skärgården. Han är också föreningsaktiv och sitter bl.a. i styrelsen för Clowner utan gränser.