Martin Schmidt sprider glädje. Som utvecklingsekonom med inriktning mot planering och uppföljning förbereder man sig kanske inte på att ha kul då man träffar Martin - men det har man! Han sprider energi och lust genom sitt arbete och lyckas inte bara göra det tydligt hur man kan nå uppsatta mål utan gör också att man brinner för att arbeta ditåt.

Sedan 2007 är Martin VD för konsultbyrån SPM (www.spmconsult.se) som arbetar med policyutveckling och utvärdering/uppföljning av biståndsprogram och utvecklingskrediter. De två senaste decennierna har han arbetat med flera FN-organ, Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Sida, Utrikesdepartementet och Svenska ambassader, NORAD, DFID och flera svenska och internationella organisationer och myndigheter med policyrådgivning, utvärdering och strategisk planering av utvecklingsinsatser.

Martins varma personlighet har berikat många möten i de ca 40 länder han verkat i och har gjort honom till en omtyckt föreläsare. Hemma i Stockholm tar Martin varje tillfälle att umgås med sin familj, inte minst i vattnet. Martin har tillsammans med sin fru grundat Sigges simtrim som hjälper barn med simlek och siminlärning utifrån deras egna behov.