Shift och Oxford Analytica diskuterar framtidens hållbarhetsarbete

På Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm höll Shift AB sin offentliga lansering. Vi presenterade bakgrunden till företaget och våra ambitioner för framtiden. Som exempel på våra pågående insatser presenterade vi vårt egna hållbarhetsverktyg Shift ASSET och vårt samarbete i den internationella lanseringen av det digitala utbildningsverktyget Studi.

Shift ASSET är utformad för att effektivt mäta, analysera och utveckla hållbarhetsarbetet och identifiera risker i bolags operativa verksamhet. Det är baserad på etablerade riktlinjer för rapportering (ISO 26000, GRI 4, FN: s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och system för extern validering och kvalitetssäkring. Verktyget är flexibelt och kan anpassas till olika behov och branschspecifika riktlinjer, medan det fortfarande är förenligt med gällande rapporteringssystem.

Den digitala plattformen Studi hjälper eleverna i grundskolan att uppnå läroplanens mål genom interaktiv utbildning, tester och uppföljning. Studi ligger i framkanten av utvecklingen av digital didaktik, och kan betraktas som en svensk innovation på området. Studi påbörjar just nu ett treårigt projekt för att utveckla sin multi-språkfunktionalitet. Den medger studier på flera språk och en unik skalbarhet av materialet till andra länder, läroplaner och miljöer.

 Studi passerade nyligen 1 miljon nedladdade lektioner i Sverige och siktar på att etablera sig i framför allt tillväxt- och utvecklingsekonomier. Shifts roll är att med hjälp av sina nätverk och erfarenhet av utvecklingsmarknader och aktörer stötta den internationella lanseringen av plattformen.

 För att sätta Shifts arbete i ett större sammanhang talade James Copeman, vice president vid Oxford Analytica, om trender i global hållbarhet. Oxford Analytica har en särskild forskningsenhet fokuserad på temat Business in Society och har under lång tid följt utvecklingen av hur privata företag engagerar sig i hållbarhetsagendan.

James Copemans presentation fungerar bra som en sammanfattning av Shifts syn på hållbarhetsarbetet:

‘Beyond Intent’ is the strapline used by SH/FT to articulate their vision for an operating culture at any business that identifies and implements what we at Oxford Analytica call ‘good CSR’ into their long term strategy and every day activities. It is an apt piece of phraseology as, in only two words, it distinguishes between the ‘good CSR’ I just mentioned and the ‘bad CSR’ that is so commonplace in corporations and businesses the world over. To explain the difference between bad CSR and good CSR in a nutshell it is this; bad CSR is intent and marketing, smoke and mirrors, words not deeds. Good CSR is acting on this intent and - as a result - delivering better balance-sheet performance, increased shareholder value and sustainable, long-term profitability.