Vi söker en klippa på hållbar mat!

Vi söker samarbetspartner eller underkonsult med lång erfarenhet (+5 år) av att arbete med hållbarhet och/eller certifiering inom livsmedelsindustri och/eller jordbrukssektorn. Du är högskoleutbildad ingenjör, miljövetare, agronom eller liknande.

Du är van att verka som rådgivare eller konsult och har erfaren med att ta ett strategiskt perspektiv men har samtidigt kapacitet att praktiskt omsätta planer och leverera resultat. Du får gärna ha arbetat med hela förädlingsledet från produktion i primärproduktion till färdig produkt, och ha erfarenhet av arbete med konsumentnära verksamhet från detaljhandel eller restaurang.

Skicka din intresseanmälan (CV och presentation) till info@beyondintent.se senast söndag 27 september.