Över hälften av alla småföretagare vill ha stöd

Debatt: Bara var fjärde småföretagare i Kalmar län har en nedskriven miljöpolicy med egna miljömål och över hälften av alla småföretagare vill ha stöd i sitt hållbarhetsarbete.

Beyond intents managing partner Johan Genneby skriver tillsammans med Henrik Salwén, vd, Visma Advantage; Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet; Günther Mårder, vd, Företagarna

Läs mer http://goo.gl/dYTw02