Beyond Intent om lagkrav och hållbarhetsarbete i Advokaten

Nya lagar och statliga riktlinjer på hållbarhetsområdet och stigande efterfrågan på socialt ansvarstagande. Hur påverkar det företag i praktiken och deras efterfrågan på stödtjänster? BI diskuterar förändringarna i Advokatsamfundets tidning Advokaten.

Det privata näringslivet har under många år burit stafettpinnen på hållbarhetsområdet. Företag drivit på utvecklingen av internationella riktlinjer, frivilliga privata standarder och olika typer certifiering och branschinitiativ med insatser att möta hållbarhetsutmaningarna medan lagstiftning och internationella standarder har halkat efter.

De senaste åren har regeringen tagit flera aktiva steg. Nya riktlinjer och ny lagstiftning som berör storföretagens sociala och miljömässiga ansvar har tillkommit. Eftersom majoriteten av de större företag redan hållbarhetsrapporterar och har utvecklat ett hållbarhetsarbete är det inte troligt att de direkta effekterna av lagstiftningen blir så stora. Men det ställer krav på de som inte redovisar icke-finansiell information och sätter ökat fokus på frågorna.

'Svenska företag blir allt mer medvetna om vikten av att arbeta aktivt med hållbar utveckling. De som inte motarbetar sådant som barnarbete, korruption och farliga ­miljöutsläpp riskerar att skada sitt varu­märke och förlora trogna kunder.

– Vi har borrat i varför många företag inte har ett hållbarhetsarbete trots att de tycker att det är viktigt. Det är främst kapacitets- och resursfrågor som utgör hinder för många små och medelstora företag att aktivt arbeta med hållbarhet, säger företagets Managing Partner Johan Genneby.'

Läs hela artikeln här