Globala målen och Agenda 2030

Beyond intents Managing Partner Johan Genneby deltog idag tillsammans med näringsliv, fackförbund, civilsamhälle, forskare, politiker och tjänstemän vid lanseringen av Sveriges arbete för att nå de Globala målen.

Fler hundra deltagare. Tal från statsminister Stefan Löfven och deltagande från ministrarna Ardalan Shekarabi, Isabella Lövin och Kristina Persson. Lanseringen av v Sveriges arbete för att nå de Globala målen är ambitiös och har en bred publik. Men det är också den globala agendan och arbetet med att ta fram den, där näringslivet har haft och kommer att ha en framträdande roll.

Att kunna realisera agendans 17 mål kommer att kräva helt nya samarbeten, metoder och affärsmodeller. Det kommer att kräva förändringar i beteendemönster, teknisk innovation och nya produkter. Med andra ord, en rad nya möjligheter.

Läs mer om målen och agenda 2030 här.