SH/FT i Almedalen

Sveriges små- och medelstora företag tjänar på hållbarhet och vill fortsätta ta ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle. För en klar majoritet är hållbarhet en prioriterad fråga och varannan har redan ett utvecklat hållbarhetsarbete. Det visar en ny undersökning från Företagarna och hållbarhetsbyrån SH/FT. Men landets företagare ser att också det finns en risk att kommande rapporteringskrav skapar en ny regelbörda som tar fokus från huvudfrågan. Hur ser vi till att våra små och medelstora företag får stödet de behöver för att skapa lönsamma hållbara affärsmodeller?

Tisdag 30/6 12:00 - 12:45 i Företagarnas lokal på Hästgatan i Visby arrangerar Shift i samarbete med Företagarna ett seminarium om små och medelstora företags förutsättningar till effektivt hållbarhetsarbete. Seminariet bjuder på en förhandstitt på Företagarnas hållbarhetsrapport 2015. Rapporten är resultatet av en unik undersökning där Shift och Företagarna har tittat på hur Sveriges små och medelstora företag ser på och arbetar med hållbarhetsfrågorna. Lunchwrap serveras under seminariet.

För mer information och kontakt, se Almedalsveckans officiella program: http://goo.gl/1tdH5B