Dags för nulägesanalys?

Berörs ditt företag av Hållbarhetslagen? Då är det hög tid att göra er redo och förbereda er hållbarhetsrapport. BIs verktyg ASSET underlättar din styrning, uppföljning och rapportering.

För räkenskapsår 2017 gäller den så kallade Hållbarhetslagen. Alla större företag ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Även leverantörer och konsulter kan komma att påverkas.

Vårt analysverktyg, Beyond Intent Sustainability Assessment Evaluation Tool - ASSET, förenklar och hjälper dig förbättra och följa upp hållbarhetsarbetet i din verksamhet. ASSET ger dig kontroll över ditt företags hållbarhetsrisker och möjligheter. ASSET kan också enkelt anpassas till olika behov och till olika branschspecifika krav.

ASSET finns också i förenklad version. ASSET Quick Scan har passerat 400 användare. Prova vårt digitala snabbtest för hållbarhet du med.