Näringslivets organisationer har en nyckelroll

Många hållbarhetsfrågor och utmaningar är branschrelaterade. Det skapar också möjligheter till samarbete, med gemensamma nämnare och konkurrensneutrala lösningar för företag i samma bransch.

Intresset för hållbarhet är stort. Hela 86 % av Sveriges småföretag ser hållbarhetsarbete som viktigt eller mycket viktigt. Variationen är dessutom liten mellan bransch och storlek. Samtidigt upplever en majoritet av företagen att brist på stöd, verktyg och kunskap begränsar deras hållbarhetsarbete. Det visade Företagarna och Tillväxtverket i två oberoende undersökningar förra året.

För att möta framtida krav och ligga steget före krävs strategi och operativa insatser som integrerar hållbarhet i verksamheten och som fokuserar på de viktigaste frågorna. Här kan Beyond Intent hjälpa till:

  1. Vi hjälper organisationer att praktiskt stödja sina medlemmar i deras hållbarhetsarbete. Medlemsföretag erbjuds anpassade utbildningar, verktyg och vägledning som stärker deras hållbarhetsinsatser. Genom att arbeta tillsammans kan företagen också stötta varandra samtidigt som tröskelvärdet sänks med delade kostnader.
  2. Vi ger stöd i att utveckla och ta fram effektiva system för organisationens hållbarhetsarbete. Beyond Intent hjälper till med användbara undersökningar och analyser, bistår i intressentdialoger och ger stöd i planeringsarbete och aktiviteter som flyttar fram branschens positioner på hållbarhetsområdet. Funktionella system integreras i befintliga system vilket minimerar behovet av externa konsulter.

Beyond Intent har nyligen hjälpt Företagarna med att utveckla deras stöd med anpassade verktyg för medlemmarnas hållbarhetsarbete (www.foretagarna.se/hallbarhet). Vi förstår vikten av att fokusera på företagens konkreta utmaningar.

Är du intresserad av att veta mer om produktiva strategier och praktiskt stöd för ert hållbarhetsarbete, hör av dig till oss. Jag presenterar gärna möjligheterna närmare.