BI-projekt i budgetpropositionen

Regeringen lyfter fram samarbetsprojektet Kompetensintegration som ett positivt exempel i budgetpropositionen - ett projekt där BI har stöttat parterna i utvecklingen.

I augusti startade tio deltagare sin medverkan i projektet Kompetensintegration. Professionella kulturarbetare från bland annat Syrien, Irak, Iran och Uganda ges praktik, mentorskap och workshops för att öppna fler nätverk inom svensk scenkonst. Projektet är ett samarbete mellan Riksteatern, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Arbetsförmedlingen som utvecklats med stöd från Beyond Intent.