EFN TV om företagens hållbarhetsarbete

EFN TV om rapporten som BI gjort tillsammans med Företagarna och Fossilfritt Sverige.

Två av tre företag anser att klimatinsatser ger konkurrensfördelar. 9 av 10 företag tror på ökade klimatkrav från staten de kommande åren, 7 av 10 från kunderna. Men många företag har liten eller ingen beredskap att hantera eventuellt ökande krav.

Det visar den undersökning som Beyond Intent AB gjort tillsammans med initiativet Fossilfritt Sverige och Företagarna | Swedish Federation of Business Owners