Shift och Företagarna undersöker småföretagens hållbarhetsarbete

Hur jobbar Sveriges småföretagare med hållbarhet?

Shift och Företagarna samarbetar med en unik kartläggning av hur Sveriges små- och medelstora företag arbetar med hållbarhetsfrågor. 

I en enkätundersökning som vänder sig till Företagarnas medlemspanel med 4000 deltagare, frågar vi om intresset för hållbarhet, hur företagen praktiskt arbetar med frågan idag och hur de ser på behoven i framtiden. Resultaten kommer att presenteras senare i vår.

Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation och företräder ca 70 000 företagare, vilket ger organisationen stor möjlighet att påverka och driva opinion. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Besök foretagarna.se för mer information.