Företag och mänskliga rättigheter

Regeringen handlingsplan företag och mänskliga rättigheter lanserades inför fullsatt sal den 24 augusti. Den ska omsätta FN:s vägledande principer i praktisk handling på nationell nivå. Shift kan hjälpa dig att integrera era planer och policys.

Regeringens nationella handlingsplan för hur att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är nu på plats. Handlingsplanen är tänkt att omsätta principerna i handling och på olika sätt hjälpa företag att förhindra att den egna verksamheten kränker de mänskliga rättigheterna, i Sverige och utomlands och kommer med en rad rekommendationer.  Du kan ladda ner hela planen här

Sverige är sjätte land i världen med att etablera en nationell handlingsplan. Hittills har Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Litauen utarbetat nationella handlingsplaner.

Har ni era policys, planer och processer på plats? Behöver de utvecklas eller operationaliseras? Vi på Shift kan hjälpa er att utveckla ett fungerande och effektivt hållbarhetsarbete med tydliga och mätbara. Hör gärna av er till oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa till: info@beyondintent.se