Uppdaterad integritetspolicy

För oss är det viktigt att du känner dig trygg i dina kontakter med oss på Beyond Intent. Vi vill därför berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR).

I vår nya integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som exempelvis adress, mobilnummer, mailadress) när du exempelvis registrerar dig för någon av våra tjänster, besöker våra events eller träffar våra partners.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka  information till dig eller för att kunna hålla dig uppdaterad kring de tjänster du har anmält intresse för eller för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag. Vi varken sprider eller säljer informationen vidare.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade. Du kan naturligtvis välja bort direktmarknadskommunikation från oss.

Läs gärna vår integritetspolicy