Lagkrav om obligatorisk hållbarhetsrapportering

Imorgon beslutar Riksdagen om nytt lagförslag om obligatorisk hållbarhetsrapportering. Det omfattar stora företag med fler än 250 anställda och mer än 350 miljoner i omsättning, men indirekt kommer det även få effekt för mindre företag i leverantörsled. Hur förbereder du ditt företag?

Ministrarna Morgan Johansson och Mikael Damberg skriver idag om nya krav om hållbarhetsrapportering för stora företag på SvD Debatt I praktiken innebär det att det blir obligatoriskt för företag med fler än 250 anställda och mer än 350 miljoner i omsättning att rapportera relevant och tillräcklig icke-finansiell information om sin verksamhet utifrån hållbarhetsaspekter som vi skrivit om tidigare.

Vissa krav finns redan idag, bl a på upplysningar om miljö- och personalfrågor. Det som nu förordas är att upplysningarna dessutom ska inkludera väsentliga aspekter om bl a sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Lagförslaget rör alltså stora företag. Men det kommer även öka kraven på hållbarhetsarbete och rapportering för mindre företag i leverantörs- och kundled.

Beyond Intent kan hjälpa ditt företag att flytta fram sina positioner på hållbarhetsarbete och skapa effektiva system för uppföljning. Kontakta oss gärna för förslag via info@beyondintent.se eller ring 0707-43 34 85