BI rådger ny hållbarhetsutbildning

BI är representerad i ledningsgruppen för en ny utbildning vid Stockholms internationella handelshögskola (SIH). Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt arbete som Hållbarhetsspecialist.

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt tio kurser varav en är arbetsplatsförlagd och en är ett examensarbete. Distansutbildningen går på heltid med cirka 11 gemensamma utbildningsträffar. Totalt är utbildningen 80 veckor, varav 30 är arbetsplatsförlagda.

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av följande representanter från arbetslivet:

Axfoundation – Viveka Risberg
Fair Action – Charlie Aronsson
Mylan – Lina Andersson
Holmen – Lars Strömberg
Beyond Intent – Johan Genneby
Danderyds kommun – Jonas Qvarfordt
Upplands Väsby kommun – Morgan Pettersson

Läs mer här