Handel och social hållbarhet

Sambanden mellan handel och social hållbarhet utreds i ny rapport från Kommerskollegium. Beyond Intent har bidragit till analysarbetet med kommentarer och kvalitetsgranskning.

I Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål konstateras att handel är en motor för ekonomisk utveckling och ett viktigt instrument för att uppnå samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Samtidigt används handelspolitiken allt mer som verktyg för att främja konkreta hållbarhetsmål. 

Kommerskollegium granskar dessa samband i en ny utredning, Handel och social hållbarhet. Utredningen tar ett helhetsgrepp på ämnet handel och social hållbarhet och ger en översikt av relevanta frågeställningar med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och jämställdhet. 

Beyond Intent har bidragit till analysarbetet med kommenterarer och har genomfört den övergripande kvalitetsgranskningen av rapporten.

 

Läs mer här