Kompetensintegration utvärderat

BI presenterade idag sin slutrapport från utvärderingen av projektet Kompetensintegration på Kägelbanan i Stockholm.

Riksteatern tog under 2015 initiativet till satsningen Kompetensintegration med syfte att erbjuda nyanlända kulturarbetare en ingång till den svenska kulturbranschen.

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan Riksteatern, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film och Arbetsförmedlingen Etablering med finansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Mer information om projektet