Hållbarhet föder nya affärsmodeller

Ett effektivt hållbarhetsarbete är inte enbart efterlevnad. Det uttrycks inte heller i en bra policy eller en saklig rapport. Det handlar om omställning, men framför allt om affärsutveckling, med nya möjligheter och lönsamhet i centrum.

Hållbarhetsfrågorna spelar allt större roll för företagens framtidsmöjligheter – stora som små. Vår förmåga till anpassning till en allt snabbare utveckling är för många helt avgörande för vår konkurrenskraft. Förväntningar och krav från våra kunder och konsumenter gör att vi inte bara kan fortsätta i gamla spår.

Ett bra exempel på det är Lastvagnsservice i Härnösand. Ett litet företag i en traditionell bransch som såg efterfrågan och vågade. Deras verksamhet har snabbt vuxit långt utanför kommungränsen för att de tidigt såg att hårdare miljökrav och upphandlingskrav på lastbilar och sopbilar skapade nya behov och nya affärsmöjligheter.

De nya affärerna finns i varje bransch och omställningen går snabbt. Med Beyond Intent kan du få hjälp att få koll på hållbarhetsfrågorna och hjälp att ta steget att utveckla er verksamhet. Vi kan hjälpa dig med hela kedjan, från nulägesanalys och undersökningar, till strategiutveckling och kontroll av leverantörskedjan.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss - info@beyondintent.se

Företagarnas intervju med företagaren Raymond Nylander på Lastvagnsservice i Härnösand hittar du här.