SH/FT utvärderar handelsbistånd till Liberia

SH/FT har tilldelats uppdraget att halvtidsutvärdera Kommerskollegiums femåriga projekt med stöd i Liberias WTO-anslutning.

Utvärderingen ska studera projektets resultat och måluppfyllelse. Utvärderingen ska också studera de arbetssätt och metoder som Kommerskollegium använder och föreslå möjliga förbättringar och rekommendationer.

Kommerskollegiums samarbetspart i Liberia är Ministry of Commerce and Industry.