Ny politik för hållbart företagande

Idag lämnade Regeringen över skrivelsen Politik för hållbart företagande till riksdagen. Skrivelsen tar en bredare och djupare ansats än tidigare politik på området och är en i raden av flera initiativ för att driva hållbart företagande framåt.

Det är en omfattande skrivelse när Regeringen idag lämnade över sitt förslag till en Politik för hållbart företagande. På över 50 sidor redovisar regeringen sin syn på hållbart företagande som omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö- och klimatarbete och antikorruption.

Skrivelsen täcker även områden som handelspolitik, finansmarknadspolitik för hållbara investeringar, hållbar beskattning, utvecklingspolitik, jämställdhet och mångfald. Även näringslivets roll i Agenda 2030, arbetet för att nå de nya globala utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals (SDG), benämns samt företagens bidrag för att klara klimatutmaningen.

Regeringen ska nu med skrivelsen som grund utveckla en plattform för hållbart företagande som riktas till företagen.

Läs pressmeddelandet här

Skrivelsen i sin helhet kan du ladda ner här