BI deltar i standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande

Beyond Intent ingår från och med i år i SIS tekniska kommitté SIS/TK 478 som ansvarar för standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande.

SIS/TK 478 bildades 2005 för att ta fram standarden "SS-ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande". Sedan dess har den svenska kommitténs arbetsområden utökats och omfattar nu också flera standarder:

Läs mer om SIS/TK 478 och standardiseringsarbetet kring socialt ansvarstagande på sis.se