Förväntningarna på hållbarhetsarbetet ökar

Svenska företag upplever att förväntningarna på deras hållbarhetsarbete ökar. Närmare hälften av företagen menar att man sett en ökning de senaste tre åren och en tredjedel bedömer att trenden kommer att tillta den kommande treårsperioden.

Beyond Intent genomförde tillsammans med Företagarna tidigare i år en nationell undersökning bland Sveriges små och medelstora företag om hur se ser på och arbetar med hållbarhetsfrågor.

Trenden på området är tydlig. 86 % av de företagen menar att hållbarhetsfrågorna är viktiga eller mycket viktiga, 75 % ser det som viktigt också för den egna verksamheten. I förhållande till omvärlden menar 46 % att de upplevt att förväntningarna på deras hållbarhetsarbete har ökat de tre senaste åren. En tredjedel av företagen tror dessutom att kraven kommer att öka ytterligare de kommande tre åren.

Undersökningen visar att förväntningarna till stor del drivs av kunderna. Hela 76 % anger att förväntan hos kund har ökat, 35 % allmänheten och 27 % respektive 21 % nämner ledning och ägare. 17 % anger också att förväntan ökat internt på företaget, från medarbetarna.

Vill du veta mer? Du kan ladda ner rapporten och se lanseringen hos Företagarna här

Kontakta gärna oss på Beyond Intent för mer information via info@beyondintent.se alternativt tel 0707-43 34 85