BI stöttar Unionen

Fackförbundet Unionen är med och driver på företagens arbete med socialt ansvar. Över 30 000 förtroendevalda har stor inblick och påverkan. BI är exalterade över uppdraget att stötta arbetet med att göra verkstad av Unionen CSR-politik. I uppdraget ingår strategisk rådgivning kring hållbarhetsfrågor kring Unionens arbete. BI utvecklar även ett anpassat analysverktyg för Unionen med fokus på fackligt relaterade hållbarhetsfrågor, som exempelvis arbetsvillkor, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

https://lnkd.in/gN5JR-T