SIS introducerar ny hållbarhetsstandard för inköp

Hur och var företag och organisationer gör sina inköp kan ha stor påverkan på miljö, arbetsmiljöförhållanden och mänskliga rättigheter. Nu lanseras ISO 20400 med riktlinjer om hur just inköp kan förvaltas, drivas och utvecklas hållbart inom verksamhetens olika delar.

Igår lanserades den nya internationella standarden ISO 20400 – Vägledning för hållbar upphandling riktar sig till alla typer av inköp – i offentlig som privat sektor – och bygger på “ISO 2600 - Vägledning för socialt ansvarstagande”. I maj kommer den svenska versionen.
Hur och var företag och organisationer gör sina inköp kan ha stor påverkan på miljö, arbetsmiljöförhållanden och mänskliga rättigheter.

En förbättring av hållbarhetsarbetet kring inköp innebär alltså en möjlighet att bidra med en betydlig positiv inverkan på samhället. ISO 26000 för socialt ansvarstagande har hittills antagits i 80 länder och ISO 20400 kommer nu med riktlinjer om hur just inköp kan förvaltas, drivas och utvecklas hållbart inom verksamhetens olika delar.

BI deltog på Swedish Standards Institute, SISs frukostseminarium om den nya internationella standarden. Seminariet öppnades av SIS VD Thomas Idermark innan vi fick höra från delar av kommittén som arbetat med att ta fram den nya standarden. Kommitténs Staffan Söderberg talade om utmaningen med att komma fram till användbara definitioner och kommitténs representanter från Handikappförbundet och Sodexo Sverige lyfte fram hur vägledningen kan ge resultat i verksamheten. Sodexo redogjorde bl.a. för deras femstegsmodell för hållbara inköp där det första steget är koncernens uppförandekod, som 93 % av deras leverantörer har undertecknat.

Standarden har tagits fram i samverkan med 4 internationella kommittéer och behandlar 37 olika områden, varav arbetsrätt, arbetsmiljö och antikorruption är tre av dem. Det gränsöverskridande arbetet och den geografiska spridningen av standarden kan bidra till att främja en hållbar import- och export.

Johan Genneby deltar för BIs räkning i SIS kommitté för socialt ansvarstagande (SIS/TK 478) standardiseringsarbete kring socialt ansvarstagande. Läs mer här