Vad driver hållbarhetsarbetet?

Hur ser vi till att våra små och medelstora företag skapar lönsamma hållbara affärsmodeller? Vilka är utmaningarna och vad är potentialen? Var börjar man? Det var några av de frågor som diskuterades vid SH/FTs seminarium ’Hållbara småföretag’ i Almedalen som arrangerades i samarbete med Företagarna.

86 % av Sveriges småföretag ser hållbarhet som en prioriterad fråga, mer än varannan har redan ett hållbarhetsarbete och vill fortsätta ta ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är små variationer mellan branscher, storlek och regioner och gemensamt är att hållbarhetsintresset är affärsdrivet, visar en kommande rapport från SH/FT och Företagarna.

Med resultaten från rapporten som bas diskuterades möjligheter och hinder för små och medelstora företags hållbarhetsarbete under ledning av SH/FTs Managing Partner Johan Genneby. Företagarnas VD, Günther Mårder lyfte problemet med regelbördan och sa att många företag gör ett strålande arbete men har svårt att hinna fylla i institutionernas alla dokument.

Lagstiftningsvägen är fel väg att gå. Det kan leda bort från det som marknaden redan börjat utveckla. Konkurrensfördelarna är som rapporten visar ett tydligt incitament och ett mycket effektivare sätt att styra, säger Günther Mårder.

Även om hållbarhetsrapportering är resurskrävande fungerar de som interna styrverktyg och kan driva fram nya och effektivare affärsmodeller anpassade för en ny marknad enligt Malin Ripa, Senior Vice President CSR Management, Volvo Group och Helena Hagberg, Senior analytiker hållbart företagande vid Näringsdepartementet. Malin menade att ett större hinder för deras leverantörer har varit spretiga kravprofiler som gett orimlig administrationsbörda. Därför är Volvo Trucks med i ett branschinitiativ i Europa för att harmonisera kraven för deras leverantörer tillsammans med deras konkurrenter.

Hållbarhetsrapporten är ett verktyg för att se var vi befinner oss och vad vi kan göra annorlunda. Vi började med att titta på vad som var viktigt för vår verksamhet och vad som är viktigt för våra intressenter. Har man det angreppssättet får man en rapport som är mer relevant och blir ett verktyg, säger Malin Ripa.

Helena Hagberg har integrerat rapporteringsriktlinjerna för samtliga 49 företag med statligt ägande, det minsta med tio anställda, och sett hur det fungerat som en katalysator för hållbarhetsarbetet i många fall.

Kraven från oss är de samma oavsett storlek och arbetet skiljer sig inte åt, utan det handlar om att se kontexten och riskerna för respektive bolag. Att sätta kraven på alla gjorde att alla lyfte sig direkt ett snäpp. Det hjälper företagen att faktiskt förstå riskerna och förutsättningarna och för att hänga med i utvecklingen, säger Helena Hagberg.

Eva Karlsson, VD för Houdini Sportswear, betonade att det affärsmässigt är viktigt att ligga i framkant, när väl reglerna kommer är man på efterkälken och det blir dyrt att ställa om när verksamheten redan vuxit. Om man kan spåra alla sina produkter i hela värdekedjan ger det en oerhörd konkurrensfördel.

Om man inte arbetar aktivt och strukturerat med rapportering idag kan man riskera att verksamhet inte finns kvar i framtiden. Hållbarhet handlar om att hitta nya lösningar, om att vara visionär, säger Eva Karlsson.

Anna Borgeryd, Styrelseordförande för Polarbröd, lyfte också företagens roll i samhället. Som företagare finns ett direkt ansvar för verksamhetens hållbarhet och förmåga att kunna fortsätta verka lönsamt och långsiktigt och då är hållbarheten en direkt förutsättning. Då blir det centralt att arbeta mot icke-finansiella mål och integrera det i rapporteringen.

Det är lätt att hållbarhetsfrågan är en gullig fråga som ligger vid sidan av övriga politiken. Men det är ingenting som sker av sig själv över en natt, utan det är någonting vi bygga sektoröverskridande med stöd i politiken och investeringar i t ex fossilfri infrastruktur. Det är något som politikerna måste fokusera på, säger Anna Borgeryd. 

Rapporten från undersökningen med mer information om hur Sveriges småföretag arbetar med hållbarhet kommer att publiceras i september. Kontakta gärna info@beyondinent.se för mer information och om du vill bli meddelad när rapporten publiceras.

Seminariet streamades och klippet kan ses här