Vi är Beyond Intent

Beyond Intent AB drivs av fem engagerade partners med skilda erfarenheter, men med en gemensam drivkraft.

Med våra gemensamma erfarenheter och tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och experter kan vi kombinera och komplettera tjänster som skapar värde för företag, organisationer och samhälle.

Med våra verktyg blir dina resultat synliga och dina ambitioner operativa.

 

Johan Genneby


E-mail: johan.genneby@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 707 433 485

 

 

Erica Molin


E-mail: erica.molin@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 708 658 294

 

 

Jonas Norén


E-mail: jonas.noren@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 703 572 656

 

 

Martin Schmidt


E-mail: martin.schmidt@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 709 660 080

 

JOHAN Schmidt


E-mail: johan.schmidt@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 704 230 339

 

Övriga medarbetare nås på [förnamn.efternamn]@beyondintent.se.