Näringslivet är en central kraft för fred och utveckling. Det bidrar med ekonomisk utveckling, arbetstillfällen, relevanta kompetenser, produkter och tjänster och ökar interaktionen mellan människor och länder och kan bidra till att stärka viktiga samhällsfunktioner.

Vi kan och förstår näringslivets roll i internationella utvecklingsfrågor. Med fötterna stabilt i internationella utvecklingssektorn och hållbarhetsinsatser med den privata sektorn har Shifts medarbetare gedigna erfarenheter av att utveckla, driva och utvärdera utvecklingsprojekt tillsammans med företag och organisationer.

Vi designar samarbetsprojekt mellan organisationer och företag, med tydlig och gemensam målsättning och ansvar. Vi får parterna att tala med varandra och identifiera gemensamma mål, behov och lösningar.

Design, utvärdering och utveckling
Beyond Intent erbjuder tjänster som spänner över hela projektspektrumet för organisationer och företag som arbetar med verksamhet med utvecklingsmål, från plan och design, till utvärdering och databaserad utveckling. Med vårt verktyg och med gedigen in-house erfarenhet har vi en full service portfölj som sträcker sig utanför traditionella ramarna och skapar förutsättningar för samverkan mellan nya aktörer.

  • Monitoring and evaluation

  • Projektimplementering

  • Samarbetsprojekt

  • Intressentdialog

  • Företagserbjudanden

  • Påverkansinsatser

  • Institutionell och organisationsutveckling

  • Marknads- och ekonomisk utveckling