Beyond Intent är en hållbarhetsbyrå. Vi mäter, analyserar och utvecklar insatser som skapar värde både för företag och för samhälle. Vi ger dig en tydlig bild av riskerna och framstegen i din verksamhet, en överblick av kommande utmaningar och praktisk ledning för vägen framåt. 

Med våra verktyg och tjänster blir dina resultat synliga och dina ambitioner operativa. Det är lönsamt, långsiktigt och hållbart.

Våra tjänster

tjänster.png

Beyond Intent Sustainability Assessment Tool - ASSET

Över 500 företag har provat vårt förenklade självtest för hållbart företagande. Gör det du med!

Klicka här för ett gratis snabbtest.

Beyond Intent Sustainability Assessment and Evaluation Tool (ASSET) är ett analys- och uppföljningsverktyg utvecklat för att effektivt mäta och utvärdera hållbarhetsarbete.

ASSET anpassas till kundens behov och justeras efter branschspecifika krav. Verktyget kan även justeras för olika grader av analys och användas på olika nivåer och steg i processen.

Läs mer…