Vi är Beyond Intent

Beyond Intent AB drivs av fyra engagerade partners med skilda erfarenheter, men med en gemensam drivkraft.

Med våra gemensamma erfarenheter och tillsammans med vårt nätverk av underkonsulter och experter kan vi kombinera och komplettera tjänster som skapar värde för företag, organisationer och samhälle.

Med våra verktyg blir dina resultat synliga och dina ambitioner operativa.

 

Johan Genneby


E-mail: johan.genneby@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 707 433 485

 

 

Erica Molin


E-mail: erica.molin@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 708 658 294

 

 

Jonas Norén


E-mail: jonas.noren@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 703 572 656

 

 

Martin Schmidt


E-mail: martin.schmidt@beyondintent.se
Tel: +46 (0) 709 660 080

 

Övriga medarbetare nås på [förnamn.efternamn]@beyondintent.se.

integrity

Vår integritetspolicy

Vi på Beyond Intent värnar om våra kunders och kontakters integritet. Ditt förtroende för oss är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att göra ett bra jobb. Vi vill därför med denna integritetspolicy göra tydligt hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi gör för att öka skyddet för den personliga integriteten.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, som exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fotografi.   

 

Varför sparar vi personuppgifter?

Beyond Intent får dina personuppgifter när du anmäler ditt intresse för oss och våra tjänster, deltar på ett seminarium eller en utbildning som vi arrangerar eller när vi skriver någon form av avtal. Vi fotograferar och filmar även i ibland samband med våra konferenser, utbildningar eller seminarier. Bildmaterial används sedan i kommunikations- och informationsmaterial om våra aktiviteter och vår verksamhet.

 

Hur sparar personuppgifter?

Vi sparar som regel dina personuppgifter för att vi ska kunna hålla kontakten med dig, hjälpa dig och ditt företag eller organisation på ett effektivt sätt, eller för att du har sökt en tjänst eller uppdrag hos oss. Det baseras antingen på intresseavvägning eller samtycke som kan styrkas i lagstiftningen.

Beyond Intent hanterar alla personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter lagras i register som enbart är tillgängliga för våra partners. I samband med uppdrag kan anställda och underkonsulter få tillgång till dina kontaktuppgifter då det är nödvändigt för genomförandet. Vi sprider eller säljer aldrig din information vidare till tredje part.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Beyond Intent AB är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer syftet med hanteringen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som ska användas. Det betyder att vi har ansvaret för att hanteringen av dina personuppgifter sker lagenligt.

 

Kontakt

Beyond Intents personuppgiftsansvarig är Erica Molin. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, få dem ändrade eller raderade gör du det enklast genom att skriva ett mail till erica.molin@beyondintent.se .

Du kan naturligtvis avböja all form av direktmarknadskommunikation från oss.

Om du har några klagomål på hur vi använt din information kan vända dig direkt till Datainspektionen.