Beyond intent arbetar i skärningspunkten mellan näringsliv, hållbarhet och internationell utveckling. Vi förstår samspelet mellan företag, organisationer och myndigheter. 

Vi arbetar inom tre affärsområden: